Menu
Lauksaimniecības tehnikas mehāniķa profesija jaunā kvalitātē

Ziņas 28.07.2020   

image for article


Sākot ar 2020. gada septembri Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā pēc 9. klases vai neklātienē (ar vidējo izglītību) varēs apgūt Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa kvalifikāciju. Šī programma aizvietojusi iepriekš apgūstamo kvalifikāciju “Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis”. Kāpēc šādas izmaiņas, un kādi no tām būs ieguvumi, informē tehnisko specialitāšu struktūrvienības vadītāja Zigrīda Andriksone.

Tuvāk lauku saimniecības ikdienai

Kopš tehnikuma dibināšanas 1945. gadā Kandavā Latvijas lauksaimniecības nozarei ir sagatavoti aptuveni 4000 Lauksaimniecības tehnikas mehāniķi. Nereti šo kvalifikāciju iegūst ģimenes vairākās paaudzēs, lai bērni varētu pārņemt vecāku izlolotās lauku saimniecības.

Jaunā izglītības programma Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa kvalifikācijai izstrādāta, ieklausoties lauksaimnieku vēlmēs un atbilstoši mūsdienu situācijai. Svarīgas ir ne tikai zināšanas par lauksaimniecības tehniku, jāizprot arī lauku saimniecības pamatprocesi un jāorientējas agronomijas un lopkopības pamatos.

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķa profesija – vienu soli līdz izzušanai

Kā atzīst Z. Andriksone, izmaiņas līdzšinējā mācību programmā notikuši nevis tāpēc, ka nozare prasījusi to būtiski uzlabot, bet gan cīnoties par esošā saglabāšanu. Neskatoties uz to, ka katru gadu Kandavas Lauksaimniecības tehnikums spēj nokomplektēt divus paralēlkursus, kā arī vienu kursu Cīravas struktūrvienībā, šo programmu no 2020. gada septembra bija plānots pārtraukt.

Šāda situācija izveidojās kā rezultāts Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotam Eiropas Sociālā fonda projektam “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (projekts no 2010. līdz 2015. gadam īstenots kopā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu). Projekta mērķis bija pārskatīt profesionālās izglītības saturu, to piemērojot tautsaimniecības nozaru vajadzībām, izveidojot nozaru profesionālo kvalifikāciju struktūru. Projekta rezultātā pēc 12 tautsaimniecības nozaru profesiju karšu izveides Lauksaimniecības nozares profesiju kartē kvalifikācija “Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis” nebija iekļauta. Tā vietā tika rosināts apmācīt spēkratu mehāniķa un augkopības tehniķa kvalifikācijas.

Šādam piedāvājumam Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vadība un tehnisko specialitāšu pedagogi kategoriski iebilda, jo spēkā esošajā augkopības tehniķa apmācības programmā paredzēts nepietiekošs stundu apjoms spēkratu uzbūves, tehniskās ekspluatācijas, remontu un iekārtu elektroniskās vadības apguvei. Nav paredzēta arī elektroenerģijas izmantošanas, atslēdzniecības, metālapstrādes un metināšanas iemaņu apguve – to visu māca lauksaimniecības tehniķiem.

Savukārt spēkratu mehāniķu programmā sagatavo tehnisko servisu darbiniekus, kuri strādā vai nu lielo lauksaimniecības uzņēmumu darbnīcās vai tehniskajos servisos, taču traktortehniku nevada un laukus neapstrādā.

Kurš apstrādās laukus un pratīs rīkoties ar moderno lauksaimniecības tehniku?

Saprotot, ka Lauksaimniecības tehniķa profesija var izzust, Kandavas Lauksaimniecības tehnikums meklēja ceļus kā pārliecināt, ka profesija ir vajadzīga. Domubiedri atrasti Priekuļu tehnikumā (tagad - “Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums”) un Malnavas koledžā, jo arī šajās izglītības iestādēs apgūstama lauksaimniecības tehniķa profesija. Atbalsts saņemts no Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, kā arī par situāciju tika informēts Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.

2019. gada pavasarī sarīkota tikšanās ar Kandavas un blakus novadu lielākajiem lauksaimniekiem, lai pārrunātu esošo situāciju un saprastu – vai tiešām lauksaimniecības tehnikas mehāniķa profesija vairs nav aktuāla? Tikšanās laikā gūta pārliecība, kas rezultējusies arī lauksaimnieku parakstos, ka profesija bija, ir un būs vajadzīga lauksaimniecības nozarē strādājošajiem. Protams, lielajos lauksaimniecības uzņēmumos ir nepieciešami gan augkopības speciālisti, gan traktortehnikas vadītāji, gan tehnikas remontatslēdznieki, metinātāji un citi darbinieki. Taču kāpēc, veidojot lauksaimniecības nozares profesiju karti, projekta autori nav ņēmuši vērā, ka lielākajai daļai no lauksaimniecības zemju apsaimniekotajiem Latvijā joprojām ir vidējas vai nelielas saimniecības? Šīs saimniecības nevar atļauties algot šauri specializētu profesiju darbiniekus. Pieredze rāda, ka tā vietā daudzi joprojām sūta savus bērnus mācīties par lauksaimniecības tehnikas mehāniķiem uz Kandavu, Cīravu, Priekuļiem un Malnavu.

Būtiski, ka gan 2007. - 2013. gada un 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības plānošanas periodos Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā tieši izglītības programmā “Lauksaimniecības tehnika” ieguldīti vairāk kā četri miljoni eiro aprīkojuma modernizācijā un telpu infrastruktūras renovācijā.

Padoties nedrīkst

Saņemot apliecinājumu, ka lauksaimniecības tehniķa profesija nozarei ir vajadzīga, Kandavas Lauksaimniecības tehnikums kopā ar Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociāciju un lauksaimniekiem izcīnīja iespēju izveidot jaunu – uz lauksaimniecības tehnikas mehāniķa bāzes veidotas – profesijas standartu. Pēc ilgstoša darba profesionālās kvalifikācijas prasību izveidē Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē iesniegts un arī apstiprināts profesijas “Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis” standarts.

 

Jūs varētu interesēt arī


Ziņas

Valtra prezentē jauno Q sēriju

Valtra 5. paaudzes modeļu klāsts tagad ir papildināts ar jau...

Ziņas

Case IH laiž klajā HD Pro preses

Jaunās Case IH preses RB HD Pro ir paredzēts lielākām lopkop...

Ziņas

Alliance 590 riepām 7 jauni izmēri

Septiņi jauni Alliance 590 izmēri paplašinājuši lauksaimniec...