Menu
Smago spēkratu mehāniķis – profesija ar spožu nākotni

Satura mārketings 13.02.2023   

image for article


Intervija ar INTRAC Latvija tehnisko direktoru Andreju Stoļarovu, Ogres tehnikuma spēkratu mehāniķu apakšprogrammas vadītāju Andri Tilaku un Latvijas Darba devēju konfederācijas nozaru ekspertu padomju koordinatori Guntu Tilaku.

2022./2023. mācību gadā Ogres tehnikumu pirmo reizi absolvēs jaunieši, kas apgūst smago spēkratu mehāniķa profesiju. Jaunā programma, ko pašlaik ievieš Ogres tehnikumā, Latgales industriālajā tehnikumā un Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, ir izrādījusies veiksmes stāsts, un liela daļa panākumu ir kaldināta ciešā skolu un nozares uzņēmumu sadarbībā.

Pasaules jauno profesionāļu meistarības konkursa WorldSkills 2022 Special Edition Smago spēkratu tehnoloģiju prasmju konkursā par otrās vietas ieguvēju pērn kļuva Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma absolvents Rinalds Vanters.

Lai šādu rezultātu varētu sasniegt, profesionālajai izglītībai mašīnzinībās Latvijā bija nepieciešamas lielas pārmaiņas, un to īstenošanā nozīmīga loma bija nozarei, kas nodarbojas ar smago spēkratu tirdzniecību, remontu un apkopi.

Viens no līderiem šo pārmaiņu procesā ir bijis uzņēmums INTRAC Latvija, kas kopš 2016. gada pārstāv ievērojami paplašinātu ražotāju klāstu un ir viena no lielākajām kompānijām, kas piedāvā smagos spēkratus jeb lauksaimniecības un industriālo tehniku visām tautsaimniecības nozarēm.

Atlases konkurss uz WorldSkills 2022 Special Edition

Latvijas valsts pārstāvju sagatavošanā dalībai EuroSkills un WorldSkills konkursos INTRAC pirmo reizi iesaistījās 2017. gadā. Gadu vēlāk uzņēmums jau pilnā mērā iesaistījās Skills Latvija smago spēkratu tehnoloģiju prasmju konkursa rīkošanā – nacionālā konkursa jauniešu sagatavošanā pirms konkursa, uzdevumu satura izstrādē un sacensību tiesāšanā, iesaistot vairākumu INTRAC Latvija inženieru. INTRAC Latvija arī šobrīd turpina atbalstīt konkursu, nodrošinot uzdevumu veikšanai nepieciešamos resursus, tai skaitā arī uzņēmuma pārstāvētos pasaules klases zīmolus: John Deere mežtehniku, Manitou pacēlājtehniku, Massey Ferguson lauksaimniecības tehniku, Doosan būvtehniku un Bomag ceļu būves tehniku.

INTRAC Latvija tehniskais direktors Andrejs Stoļarovs, kurš kā nozares pārstāvis nacionālā līmenī koordinē dalību smago spēkratu tehnoloģiju konkursos un sadarbību ar Latvijas skolām, uzņēmuma aktivitātes skaidro tā – viņaprāt, vienīgais risinājums, kā nākotnē piesaistīt jaunu darbaspēku, ir būt ciešā sazobē ar izglītības sistēmu.

No Skills konkursa uz jaunu profesiju

Tieši kopīgi gatavojoties Skills starptautiskajām sacensībām, kur organizatori pirms desmit gadiem ieviesa smago spēkratu tehnoloģiju prasmju nomināciju (apvienojot lauksaimniecības un industriālo tehniku), nozares pārstāvji un izglītības iestādes saprata, ka Latvijā mašīnzinību profesionālajā izglītībā ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas.

Kopīgiem nozares speciālistu spēkiem tika izveidots pamats jaunai kvalifikācijai, izstrādāts profesijas standarts smago spēkratu mehāniķim, kura prasības būtiski atšķīrās no tā, kas bija iepriekš. Kopā ar profesionālās izglītības mācībspēkiem tika izstrādāta modulārās izglītības programma.

Ogres tehnikuma pasniedzējs un viens no jaunās programmas autoriem Andris Tilaks skaidro – agrāk mehāniķi profesijas ietvaros līdzās tehnikas remontam apguva, piemēram, agronomiju, ceļu būvi, meža audzēšanu. Taču mašīnas ir kļuvušas tik sarežģītas, lai būtu speciālisti, kas padziļināti tiktu mācīti tikai tehnikas apkopei un remontam.

Tā kā INTRAC Latvija pārstāv ļoti plašu tehnikas klāstu, uzņēmumam bija skaidri profesijas satura kritēriji – pirmkārt, bija jāatsijā viss, kas nav saistītas ar mehāniķa tiešajiem pienākumiem. Mērķis – nodrošināt tādas zināšanas, prasmes un kompetences, lai, pabeidzot mācību iestādi un nonākot uzņēmumā, jaunietis būtu tik sagatavots, lai apgūtu konkrētu zīmolu tehniku un pilnvērtīgi strādātu.

Definējot kvalifikācijas prasības, tika izcelta hidraulisko, elektrisko, vadības un citu sistēmu uzbūve, pārbaudes un remonta tehnoloģijas, nefokusējoties uz konkrēta tautsaimniecības segmenta tehniku, un bija skaidrs, ka topošajiem speciālistiem ir jāprot strādāt ar tehnisko dokumentāciju, kas mūsdienās lielākoties ir tikai angļu valodā, arī Latvijā.

WorldSkills 2022 Special Edition

Smago spēkratu mehāniķa kvalifikācijā tika noteikta prasība, ka šo kvalifikāciju var iegūt tikai tad, ja iepriekš ir iegūta zemāka līmeņa – smago spēkratu atslēdznieka vai autoatslēdznieka kvalifikācija. Ko tas nozīmē un kāds ieguvums nozarei ir no šādas prasības? Pirmkārt, tika nodefinēts un nodalīts, kādas prasmes ir jāapgūst un pienākumi ir veicami smago spēkratu atslēdzniekam, kas ir jāprot un jāveic smago spēkratu mehāniķim. Tas nozīmē, ka uzņēmums no profesionālās skolas absolventa var prasīt tieši diplomā ierakstītās profesijas prasmes, negaidot no atslēdznieka par daudz, vai prasot no mehāniķa augstāka līmeņa prasmes. Otrkārt, profesionālās skolas ir spiestas pārkārtoties un neaprobežoties tikai ar to, ka mehāniķim tiek iemācītas atslēdznieka prasmes. Ir jāsāk nopietni strādāt pie tā, lai ieraksts diplomā atbilstu reālajām prasmēm. Treškārt, mācību saturs ir veidots tā, ka tiem, kas ir ieguvuši autoatslēdznieka kvalifikāciju, ir iespējams 3. un 4. kursā turpināt mācības, lai kļūtu par smago spēkratu mehāniķi, vai otrādi, tiem, kas smago spēkratu atslēdznieka kvalifikāciju, par automehāniķi.

WorldSkills 2022 Special Edition

Vēl viens svarīgs elements ir mācības darba vidē. Prakses uzņēmumos notiek, jau sākot no pirmā kursa, tā dodot jauniešiem iespēju uzreiz iejusties profesijā un nozares specifikā.

Latvijas Darba devēju konfederācijas nozaru ekspertu padomju koordinatore Gunta Tilaka, viena no smago spēkratu mehāniķa profesijas ieviešanas un nozares Skills konkursu iniciatorēm, skaidro, ka inženieru un mehāniķu ikdienā ir ienākusi jauna dimensija – pedagoģiskais un metodiskais darbs. Viņasprāt, INTRAC Latvija speciālisti ir radījuši priekšzīmīga prakses atbalsta paraugu.

Andrejs Stoļarovs uzskata, ka izglītības attīstībai un sadarbībai ar nozari jābūt pastāvīgai, tāpēc INTRAC Latvija seko līdzi skolās notiekošajam, dāvina uzskates līdzekļus un praktisko mācību materiālus, piemēram, dažāda veida pārnesumkārbas, iekšdedzes motoru detaļas, hidraulisko sistēmu komponentus. Uzņēmums skolotājiem piedāvā dažāda veida mācības uzņēmumā, lai apgūtu jaunākās tehnoloģijas.

Garantēts pieprasījums darba tirgū

2023. gadā Ogres tehnikumā būs pirmais smago spēkratu mehāniķu kursa izlaidums. Nozares ekspertu padome ir iecerējusi Ogres tehnikumā veidot smago spēkratu mehāniķu metodisko centru, kurā koncentrēs nozares jaunākās tehnoloģijas un metodisko atbalstu pārējām skolām. Vēl smago spēkratu mehāniķa profesiju var apgūt Latgales Industriālajā tehnikumā, kā arī Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā. Tiek izskatīta iespēja šo profesiju attīstīt arī Liepājā.

Aicināts raksturot pašreizējo situāciju darba tirgū, Andrejs Stoļarovs, skaidro, ka ilgstoši valda darbinieku deficīts. Pēc viņa vārdiem, Latvijā ir ap 80 uzņēmumu, kā arī to filiāles reģionos, un katrā no šiem servisa centriem regulāri trūkst divi līdz trīs smago spēkratu mehāniķi. Šobrīd INTRAC Latvija četros servisa centros kopā strādā 38 mehāniķi, un tas ir minimums, lai varētu sniegt atbilstoša līmeņa pakalpojumus uzņēmuma klientiem, bet, nepārtraukti augot pieprasījumam, šobrīd ir redzams, ka mehāniķu skaits pieaugs jau šogad.

Atlases konkurss uz WorldSkills 2022 Special Edition

INTRAC Latvija tehniskais direktors teic, ka no aptuveni 70 jauniešiem, kas ik gadu uzsāks mācības, darba tirgū nonāks apmēram trešā daļa. Tas ir mazāk kā nepieciešams, taču, prognozējams, ka tuvākajos gados iztrūkums varētu sākt samazināties. Bet jau tagad var just, ka jaunie mehāniķi uzņēmumos iekļausies ar pavisam cita līmeņa zināšanām un iemaņām.

Andrejs Stoļarovs uzsver – jaunā profesija profesionālo skolu audzēkņu skaita ziņā nebūs tik masveidīga, kā iepriekš. Tas saistīts ar augstajām kvalifikācijas prasībām, un, otrkārt, izglītības sistēmai sadarbībā ar nozari ir jānodrošina tāds tehnikumu audzēkņu skaits, kas ļautu topošajiem speciālistiem nonākt augstvērtīgās prakses vietās. Taču jaunā profesija ir elitāra un piedāvā praktiski neierobežotas izaugsmes iespējas.

Gatavojoties darbam smago spēkratu servisa nozarē, jaunie speciālisti uzreiz nonāk mūsdienīgā, modernā, labi aprīkotā un drošā darba vidē, un, pateicoties augstam atalgojumam, uzreiz nostājas uz kājām.

Sadarbība un attīstība turpinās

INTRAC Latvija tehniskais direktors uzskata – lai gan daudz kas ir paveikts, ir jāturpina strādāt, lai augstais sniegums saglabātos gan konkursos, gan tehnikumu absolventiem nonākot darba tirgū.

2018. gadā Latvijas Darba devēju konfederācijas koordinētās Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares ekspertu padomes ietvaros darbu uzsāka Spēkratu apakšpadome, kuras vadību uzņēmās INTRAC Latvija tehniskais direktors Andrejs Stoļarovs. Tā ir trīspusēja, nozares, valsts institūciju un darba ņēmēju organizāciju padome, kuras galvenais mērķis ir sadarbība profesionālās izglītības attīstībai. Spēkratu apakšpadome sniedz nepieciešamo atbalstu, lai uzlabotu mācību kvalitāti un celtu smago spēkratu remonta nozares profesiju prestižu. Nozares ekspertu padomes un Lauksaimniecības un industriālās tehnikas asociācijas ietvaros ir izveidota SKILLS ekspertu darba grupa. Tās mērķis ir no nozares puses nodrošināt saturu, ekspertus un tehniku SkillsLatvia konkursiem un EuroSkills un WorldSkills konkursantu sagatavošanu starptautiskai dalībai.

WorldSkills 2022 Special Edition

Andrejs Stoļarovs pauž, ka nozaru ekspertu padomes un tieši nozaru pārstāvju iesaiste tajās ir ļoti nozīmīgs virzītājspēks, kas palīdz Izglītības ministrijai un skolām attīstīt profesionālo izglītību. Tās nosaka, kādas profesijas ir nepieciešamas nozarei, seko līdzi notiekošajam izglītības iestādēs un kontrolē kvalifikācijas eksāmenus.

INTRAC Latvija nepārtraukti attīsta sadarbību ar profesionālajām skolām un augstskolām. Tā Rīgas un Valmieras servisa centri sadarbojas ar Ogres tehnikumu, Rēzeknes servisa centrs ar Latgales Industriālo tehnikumu, bet serviss Saldū – ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu.

Andrejs Stoļarovs uzsver – INTRAC Latvija nemēģina pārvilināt mehāniķus no citiem nozares uzņēmumiem, bet koncentrējas uz nākotnes darbinieku sagatavošanu. Kompānijas sauklis ir – izskolo pats savu darbinieku, augstas raudzes speciālistu!

Turklāt, attīstot nozares un izglītības sistēmas sadarbību, tiek gatavots nākamais solis. Runa iet par iespējamu studiju programmu Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (agrāk – Latvijas Lauksaimniecības universitāte), kurā profesionālo augstāko izglītību varētu iegūt smago spēkratu inženieri. Kā saka Andrejs Stoļarovs, augsti kvalificēta inženiera un mehāniķa tandēms ir ideāla kombinācija, kurai ne vien ir liela nozīme ikdienas darbā, bet arī zināšanu un prasmju nodošanā, mācot nākamos speciālistus.

Jāpiebilst, ka šogad no 4. līdz 5. aprīlim Ķīpsalas izstāžu kompleksā notiks kārtējais SkillsLatvia konkurss, kurā INTRAC Latvija nodrošinās vienu no konkursa uzdevumiem. SkillsLatvia ir veidots kā atvērts forums un ir lielisks veids, kā par nākotnes profesiju var uzzināt jaunieši un viņu vecāki.

Starptautiskais jauno profesionāļu konkurss WorldSkills International ir sacensību un prasmju popularizēšanas platforma ar vairāku gadu desmitu ilgu vēsturi, un līdztekus tam ir izveidots WorldSkills Europe. Sacensībām norisinoties Eiropas valstu nacionālajā līmenī, to uzvarētāji iegūst iespēju piedalīties atlasē un parādīt savas prasmes kontinenta un pasaules mērogā.

Konkursa kategorijas atspoguļo globālās tendences, un līdzās tradicionālajām friziera, pavāra, galdnieka profesijām tajā savu varējumu demonstrē grafiskā dizaina speciālisti, programmētāji, mobilo lietotņu izstrādātāji, drošības, mehatronikas, robotikas, datorprojektēšanas speciālisti un daudzi citi.

Latvijā Skills konkurss (SkillsLatvia) notiek kopš 2008. gada. Valsts izglītības attīstības aģentūras vadītā projekta uzdevums ir iedrošināt jaunos profesionāļus, sekmēt izglītības programmu attīstību, rosināt jauniešu interesi par profesionālo izglītību, kā arī veicināt dažādu nozaru un mācību iestāžu sadarbību. Konkursa atklātais, publiskais formāts ir ideāls veids, kā profesiju var iepazīt jebkurš interesents – skolēni, vecāki, pat bērnudārznieki.

 

gallery image
gallery image
gallery image
gallery image
gallery image
gallery image
gallery image

Jūs varētu interesēt arī


Satura mārketings

Precīzā mēslošana ar Atfarm – lieto slāpekli efektīvi

Kopš 2022. gada marta Yara Latvijā piedāvā jaunu slāpekļa pā...

Satura mārketings

Bigbank piedāvā automašīnu un iekārtu līzingu uzņēmumiem

Paplašinot uzņēmumiem pieejamo produktu klāstu, Bigbank Latv...

Satura mārketings

Dojus Latvija servisa komanda

SIA Dojus Latvija servisa nodaļas vadītājs Oskars Zīriņš uzs...